Cykelogi.com

Trafiksäkerhet -cyklister-mopedister-bilister. Test av utrustning.

Cykelogi.com - Trafiksäkerhet -cyklister-mopedister-bilister. Test av utrustning.

Polisen måste börja med trafikundervisning i skolorna igen, NU.

HEJ.

I dagsläget så förekommer i stort sett ingen trafikundervisning i skolorna. På några få ställen så kanske det fungerar på grund av någon entusiastisk polisman.

Detta håller på att bli ett samhällsproblem. Mycket olyckor med svåra skador som följd. Våra barn ger sig ut på vägarna utan den minsta kunskap om hur man uppträder i trafiken.

Ett exempel: På skolan där mina barn går så möter man då och då lärare som kör på fel sida av vägen, man kör på trottoar och man använder inte hjälm.

Dessa vuxna skall vara förebild för våra barn!!

Skolor och polis måste göra ett gemensamt drag och börja med undervisning i hur man uppträder i trafiken.

Vi vill ju att barnen skall röra på sig och cykla till skolan.

En undervisning i hur en cykel fungerar och vad som krävs för att den skall vara laglig. Att motivera barnen att använda hjälm.

Vi måste göra något nu!!

 

 LIVE STRONG

CYKELOGEN

 

CYKELUTREDNINGEN- Trafikfarligt förslag anser Cykelogen. INFÖR NÅGON FORM AV CYKELKÖRKORT ISTÄLLET.

HEJ, igen. Efter ett tags inspirationssaknande är Cykelogen tillbaka på körbanan igen.

Har läst delar av Cykelutredningen.

Jag befarar att vi kommer att få många olyckor med cyklister inblandade om detta går igenom. Att ge cyklisterna företräde i många situationer kommer att leda till att många cyklister slänger sig ut i korsningar eftersom de upplever att de alltid har företräde.

Att få köra mot enkelriktat ser jag som ett vansinne.

Jag tror att vi måste inför en stabil utbildning i skolorna igen. Detta är något som den lokala polisen skall hålla i.

I Göteborg hade vi tidigare 5 st heltidsanställda Trafikpoliser som ägnade sig åt trafikundervisning. Men i samband med en av otaliga omorganisationer så lades detta ned.

Polisen måste få resurser så att man kan börja med denna undervisning igen.

Kanske även utbildning i hur en hjälm skall sitta???

Skall vi sedan på sikt skaffa Cykelmotorvägarså måste det ställas mera krav på cyklisten än att han skall hålla balansen.

LIVE STRONG

CYKELOGEN