Cykelogi.com

Trafiksäkerhet -cyklister-mopedister-bilister. Test av utrustning.

Cykelogi.com - Trafiksäkerhet -cyklister-mopedister-bilister. Test av utrustning.

LIVE STRONG. Skydda de oskyddade trafikanterna. SATSA PÅ MER CYKELPOLISER I GÖTEBORG Äntligen har Trafikverket med Claes Tingvall i spetsen fattat att man måste göra något med de oskyddade trafikanterna, såsom CYKLISTER och FOTGÄNGARE.

HEJ.

Cykelogen hoppar högt sedan han läst i dagens tidningar att man  äntligen har fattat att vi måste se över problematiken med alla olyckor bland de mjuka trafikanterna. Grattis Trafikverket till uppvaknandet. Grattis Claes.

Jag har länge arbetat med problematiken i mitt jobb som CYKELPOLIS I GÖTEBORG. Vi har kunnat påvisa att det med små medel går att förändra cyklisters beteende i trafiken. Självklart så är det så att kan vi få cyklister att sluta med att cykla mot rött ljus så försvinner en mycket stor olycksrisk. Kan vi få dem att följa gällande lagar och förordningar, så har vi kommit långt.

Använd hjälm till att börja med!!!

I de flesta olyckor cyklist kontra andra fordon så har cyklisten initierat till olyckan genom att köra fel. Men det ofta vi läser i tidningen är att en cyklist har blivit påkörd av en bilist. Då utgår många ifrån att bilisten har orsakat olyckan.

Vi måste ha en ökad övervakning av cyklister och fotgängare. Jag har under många år påpekat detta för mina chefer men har ej mött någon förståelse från dem. Man har sett mig som allmänt jobbig.

Det stora problemet, som är på mitt arbete är att vi ej har chefer  som har några framtidsvisioner över huvudtaget.

Jag tror att vi med ökad övervakning av cyklister och fotgängare kan få ner olyckstalen drastiskt. Samarbetet med Trafikkontoret, NTF, Motormännen, mfl, måste utökas.

Mycket kan göras gemensamt.

BÖRJA MED ATT ÖKA ANTALET CYKELPOLISER I GÖTEBORG.

LIVE STRONG

 

CYKELOGEN

Category: Blogg

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*