Cykelogi.com

Trafiksäkerhet -cyklister-mopedister-bilister. Test av utrustning.

Cykelogi.com - Trafiksäkerhet -cyklister-mopedister-bilister. Test av utrustning.

CYKELUTREDNINGEN- Trafikfarligt förslag anser Cykelogen. INFÖR NÅGON FORM AV CYKELKÖRKORT ISTÄLLET.

HEJ, igen. Efter ett tags inspirationssaknande är Cykelogen tillbaka på körbanan igen.

Har läst delar av Cykelutredningen.

Jag befarar att vi kommer att få många olyckor med cyklister inblandade om detta går igenom. Att ge cyklisterna företräde i många situationer kommer att leda till att många cyklister slänger sig ut i korsningar eftersom de upplever att de alltid har företräde.

Att få köra mot enkelriktat ser jag som ett vansinne.

Jag tror att vi måste inför en stabil utbildning i skolorna igen. Detta är något som den lokala polisen skall hålla i.

I Göteborg hade vi tidigare 5 st heltidsanställda Trafikpoliser som ägnade sig åt trafikundervisning. Men i samband med en av otaliga omorganisationer så lades detta ned.

Polisen måste få resurser så att man kan börja med denna undervisning igen.

Kanske även utbildning i hur en hjälm skall sitta???

Skall vi sedan på sikt skaffa Cykelmotorvägarså måste det ställas mera krav på cyklisten än att han skall hålla balansen.

LIVE STRONG

CYKELOGEN

 

 

Category: Blogg, Facebook
  • Mikael says:

    Jag förstår inte det här med att det skulle vara ”vansinne” att öppna upp vissa enkelriktade gator för dubbelriktad cykeltrafik. Många gator är enkelriktade för att exempelvis begränsa genomfartstrafik och bara för att det kan vara problematiskt för två bilar att mötas behöver det inte betyda att vägen inte går att anpassa för att bil och cykel skall kunna mötas.
    Exempelvis har Falkenbergsgatan i Göteborg som jag bor på öppnats upp vilket innebär att man dels slipper cykla långa omvägar i backar och dessutom slipper man trängas bland den ofta täta genomfartstrafiken på Fredriksdalsgatan och riskera att bli prejad in i trottoarkanten av bilister som kör om när de har möte eller på övergångsställena där refuger gör att det egentligen är för trångt att köra om (och dessutom förbjudet…).
    Enda problemet jag ser är att bilisterna inte respekterar ”motorfordonstrafik förbjuden” i samma utrsträckning som ”förbjuden infart” vilket gör att genomfartstrafik i båda riktningarna ökat kraftigt på Falkenbergsgatan och jag har själv varit med om ett antal ”nära döden”-upplevelser med bilister som kommit i hög fart åt fel håll. Tyvärr är det ett problem som polisen verkar se mellan fingrarna på.

    augusti 24, 2013 at 9:43 f m

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*