Cykelogi.com

Trafiksäkerhet -cyklister-mopedister-bilister. Test av utrustning.

Cykelogi.com - Trafiksäkerhet -cyklister-mopedister-bilister. Test av utrustning.

Polisen måste börja med trafikundervisning i skolorna igen, NU.

HEJ.

I dagsläget så förekommer i stort sett ingen trafikundervisning i skolorna. På några få ställen så kanske det fungerar på grund av någon entusiastisk polisman.

Detta håller på att bli ett samhällsproblem. Mycket olyckor med svåra skador som följd. Våra barn ger sig ut på vägarna utan den minsta kunskap om hur man uppträder i trafiken.

Ett exempel: På skolan där mina barn går så möter man då och då lärare som kör på fel sida av vägen, man kör på trottoar och man använder inte hjälm.

Dessa vuxna skall vara förebild för våra barn!!

Skolor och polis måste göra ett gemensamt drag och börja med undervisning i hur man uppträder i trafiken.

Vi vill ju att barnen skall röra på sig och cykla till skolan.

En undervisning i hur en cykel fungerar och vad som krävs för att den skall vara laglig. Att motivera barnen att använda hjälm.

Vi måste göra något nu!!

 

 LIVE STRONG

CYKELOGEN

 

Category: Blogg

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*