Cykelogi.com

Trafiksäkerhet -cyklister-mopedister-bilister. Test av utrustning.

Cykelogi.com - Trafiksäkerhet -cyklister-mopedister-bilister. Test av utrustning.

Polisens katastrofala organisation-Endast JA-sägare kan göra karriär inom polisorganisationen.Vi har ingen polisbrist!!

Hej.

Cykelogen med 40 års erfarenhet av polisjobb morrar idag på den dåliga organisation som polisen har.

En toppstyrd organisation där man har högt till taket om man ålar. 

Ett ledarskap som har gått 20 år tillbaka i tiden.

Ett ledarskap där mellanchefer bara är budbärare utan egen åsikt.

Ett ledarskap där du aldrig kan få ett rakt svar, där mellanchefer bara är marionetter.

Där vi idag har en total felrekrytering. Där en stor del av de som rekryteras inte är intresserade av att jobba i uniform.

Vi har i stort sett lika många poliser som  vi alltid haft, men för få i uniform.

Vi har en organisation där man tagit bort statusen på uniformsidan.

Vi har en organisation som äter poliser. Vi har översvämmats av staber inom organisationen.

Uppskattningsvis så sitter 10 procent av poliserna i Västra Götaland i staber , där de inte tillför den operativa verksamheten något.

Vi översvämmas av HR-enheter överallt.

Skall du göra karriär inom polisen skall du vara JA-sägare, gärna beteendevetare, någon socialbakgrund, eller något annat udda!!

Våra stora utsedda ledare går ständigt på ledarskapskurser där man lär sig att taga avstånd från personalen. Snart så dricker man knappt kaffe med personalen längre.

Ändå så förstår man inte varför verksamheten inte fungerar!!

Ledarskapet på de olika enheterna fungerar så här:

Den sk chefen jobbar enbart på uppdrag av sin chef, han driver aldrig några frågor ihop med sin personal som kan verka provokativa uppåt.

Polisen har ju delvis individuell lönesättning. Ett exempel: Ett befäl som skall in till sin chef på lönesamtal i morgon driver givetvis inte sin personals frågor mot chefen. Det kan ju påverka hans kommande lön!!!

Förstår ni vad jag menar. Förstår ni nu varför så många duktiga kreativa poliser lägger av??

I modern tid så hävdar jag att inga ärliga poliser har befodrats!! Hur många har valt att hålla tyst när den sk chefen kommit med något tokigt förslag som de är emot , men väljer att hålla tyst för det är bättre för karriären, dessutom kanske lönesamtal snart.

När man idag söker tjänst inom polisen så förväntas man att vara lojal mot sin chef, oavsett vilka beslut han fattar.?? Sug på den karamellen.

Cykelogen återkommer med mera inslag från polisen.

LIVE STRONG

Cykelogen

Category: Blogg, Facebook

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*